Everest Promo Sdn. Bhd. adalah sebuah syarikat yang berpengalaman dalam industri pembekalan dan pembuatan cenderamata.  Syarikat kami menumpukan perkhidmatan utama dari segi cetakan logo atau jenama syariakat pelanggan kami sebagai cenderaramata atau untuk bahan perniagaan syarikat masing-masing.

Pelanggan kami terdiri daripada bahagian swasta, kerajaan atau persendirian yang ingin menceburi bidang cenderama yang begitu menrik dan penuhi cabaran.

Sepanjang 10 tahun dalam bidang cendeamata, Everest Promo Sdn. Bhd. telah berjaya menyakini dan mendapat sokongan dari pelanggan kami yang mengalakkan dari sektor kementerian kerajaan Malaysia, universiti, sekolah-sekolah, kolej dan juga sektor swasta melingkungi seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak.

Untuk mempertingkatkan taraf perkhidmatan kami yang lebih cekap, syarikat kami telah berdatar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dengan no.sijil – K2216935371602370 untuk memudahkan proses pembelian dan pembayaran yang lebih lancar.

Untuk mendapat keterangan lanjut tentang produk kami, sila hubungi talian kami di 04-6461833 ataupun email kami di sales@epromo.my untuk mengetahui kod bidang kami yang lebih teliti.

Sekian, terima Kasih dan salam sejahtera dari Everest Promo Sdn. Bhd.

Sila layari laman web kami di http://www.epromo.my